Intellect.Org.UA Intellect.Org.UA
"Мозкові центри" в США

e-mail:   пароль:
42.25% статистичних даних люди придумують, не встаючи з-за столу

 Головна >  СоціологіяСоціологія


РУБРИКА>Соціологія

Дата останнього оновлення: 24.12.2023


 версія для друку

14.10.2023 17:42
Центр соціально-економічних досліджень "Діаматік"

Чрезвычайное финансовое положение ,как прелюдия президентского правления

Теми: Злочинність і правосуддя, Історія, Проект політичної реформи, Екологія, Корупція, Приватне право, Зовнішні новини, Громадська думка, Публічне право, Соціологія, Прес-реліз, Корисна статистика, Економіка, Макроекономіка, Типи матеріалів, Освіта, Суспільство, Політика, Виконавча влада, Конференції, Національна безпека і оборона, Громадянське суспільство та НДО, Гранти, Міжнародне право, Українське право, Економічні реформи, Міжнародна політика, Міжнародна економіка, Анонс


Президент провел встречу с финансистами и не прошло и недели, как 13 октября появилось постановление НБУ , запрещающее вкладчикам забирать свои вклады. Пока ограничения коснулись только досрочного расторжения депозитных договоров, но беспардонность, с которой государство наложило свою лапу на личную собственность граждан , красноречиво свидетельствует о том, что в случае необходимости оно легко пойдет дальше. Конечно, спасать банковскую систему надо. Только за последние недели украинцы сняли со счетов более 15 миллиардов гривен, но не таким путем. Весь мир спасает банковскую систему рыночными методами: предоставляя им кредиты и снижая процентные ставки.В НБУ об этом даже не думают : ставка измеряется двузначным числом, а с США и еврозоне она порядка 1 %. У нас начался ажиотажный спрос на валюту. Но этот спрос был спровоцирован весенним , беспардонным понижением курса доллара.Тот , кто знал, что доллар обвалят, на этом хорошо заработал. Но в стране вырос вдвое дефицит торгового баланса, экспортеры потеряли сбыт, а теперь, ввиду охлаждения мировой конъюнктуры, даже падение гривны не вернет конкурентоспособность наших товаров на прежний уровень. В результате началось падение экспортно-ориентированных отраслей, а они, как известно, составляют 65% ВВП.Рост доллара в Украине , очевидно, начался естественным путем в мире вырос спрос на доллар и иностранные банки начали скупать валют на нашем рынке.А ввиду падения экспорта ее количество снизилось.Нашим банкам в 4 квартале надо было отдавать 900 миллионов долларов долгов – вот и причина ажиотажного спроса. Есть еще одна причина для введения чрезвычайного финансового положения. С разных сторон поступают сведения о том , что СП готовится к введению президентского правления .Хотя пропрезидентская сила находится на грани прохождения 3% барьера, президент упрямо добивается безнадежных для НСНУ выборов.Спрашивается зачем? Потому что результат выборов его не волнует.А вот отсутствие парламента очень удобно для введения диктатуры, и нынешнее постановление НБУ – хорошая прелюдия.КОМЕНТАРІ
Центр соціально-економічних досліджень "Діаматік" http://www.rbc.ua/rus/newsline/2008/10/16/449258.shtml
Центр соціально-економічних досліджень "Діаматік" ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 11 жовтня 2008р № 319
Про додаткові заходи щодо діяльності банків
З метою нейтралізації впливу зовнішньої фінансової кризи та забезпечення стабільності банківської системи, захисту інтересів вкладників та інших кредиторів банків, керуючись статтями 7, 15, 55 Закону України “Про Національний банк України”, статтями 66, 67 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, Правління Національного банку України
постановляє:
Запровадити такі додаткові заходи щодо діяльності банків (згідно з додатком):
1. У сфері регулювання грошово-кредитного ринку та підтримання ліквідності банків
1.1. Розширити можливості підтримання ліквідності банків на основі програм фінансового оздоровлення.
Такий кредит може надаватися строком до одного року зі сплатою не менше 15% річних, в обсязі до 60% від регулятивного капіталу банку, у межах 90% вартості наданого банком забезпечення.
У забезпечення такого кредиту може надаватися нерухомість банку, майнові права за договорами раніше наданих кредитів у національній та іноземній валютах (стандартні та під контролем) юридичним особам. Забезпеченням за цими кредитами повинна бути застава (іпотека) нерухомості, у тому числі цілісних майнових комплексів позичальника, гарантії або поруки інших банків, державні зобов’язання за внутрішніми та зовнішніми позиками, облігації місцевої позики, корпоративні права та облігації підприємств й інших суб'єктів господарювання, що вільно обертаються на ринку. Зазначений перелік не є вичерпний і банки можуть пропонувати Національному банку України інше високоліквідне забезпечення.
1.2. Ураховуючи вимоги статті 35 Закону України “Про банки і банківську діяльність” щодо відповідальності власників істотної участі в банку за адекватність капіталу, банки повинні домагатися підтримання ліквідності, в першу чергу, власниками істотної участі.
1.3. Встановити, що банки здійснюють обов’язкове резервування коштів з урахуванням касових залишків коштів у національній валюті та облігацій внутрішньої державної позики, строк погашення яких припадає на звітний календарний рік.
2. У сфері проведення активно-пасивних операцій банки:
2.1. З 13.10.2023 зобов’язані обмежити здійснення активних операцій в обсягах, досягнутих кожним із них на цю дату. Такі обмеження не розповсюджуються на операції з державними цінними паперами, депозитними сертифікатами Національного банку України та операції на міжбанківському ринку. Надання кредитів в іноземній валюті контрагентам, які не мають валютної виручки, обмежити обсягами заборгованості за ними, що склалася на цю дату.
2.2. Повинні забезпечити постійний щоденний моніторинг за дотриманням установлених обмежень.
2.3. Повинні враховувати, що рефінансування простроченої заборгованості шляхом видачі нових кредитів, необґрунтована пролонгація кредитів, ненадання позичальникам інформації про сукупну вартість кредиту, внесення до кредитного договору змін щодо вартості кредиту, що не відповідає змінам облікової ставки Національного банку України, кваліфікуватиметься як порушення вимог статті 49 Закону України “Про банки і банківську діяльність” із неухильним застосуванням адекватних заходів впливу.
2.4. Приймати платіжні доручення на переказ коштів до виконання в межах залишку на рахунку на момент отримання платіжного доручення та перераховувати їх одержувачу на наступний робочий день після отримання платіжного доручення.
2.5. Виконувати свої зобов’язання за всіма типами договорів із залучення коштів у будь-якій валюті лише в разі настання строку завершення зобов’язань, незалежно від категорії контрагентів.
2.6. Проводити з метою недопущення дострокового зняття коштів роз'яснювальну роботу зі своїми клієнтами. Активно проводити стимулюючу роботу із залучення готівки на депозити та пролонгації депозитних договорів. Виплати за умови настання строку згідно з договором здійснювати негайно.
3. У сфері забезпечення своєчасної виплати заробітної плати, пенсій, стипендій і соціальних виплат:
3.1.Банки зобов’язані забезпечувати:
безперебійне функціонування банкоматів та їх завантаження готівкою;
безперебійну видачу готівки за платіжними картками клієнтів інших банків.
3.2.Невідкладно інформувати Національний банк України про пікові навантаження на банкомати та пункти видачі готівки для прийняття відповідних додаткових регуляторних рішень.
4. У сфері проведення валютних операцій:
4.1. Дозволити банкам здійснювати операції з купівлі однієї іноземної валюти за іншу іноземну валюту виключно за умови, що обидві валюти є іноземними валютами однієї групи Класифікатора іноземних валют та банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04.02.98 № 34 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 02.10.2023 № 378, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24.10.2023 за № 841/7129), зі змінами (далі – Класифікатор).
4.2. Граничне відхилення між курсом купівлі та продажу готівкової іноземної валюти не може перевищувати 5,0 відсотків.
4.3. Дозволити уповноваженим банкам здійснювати власні операції з купівлі іноземної валюти за гривні в межах установлених лімітів відкритої валютної позиції банку за наявності зобов’язань у цій валюті, строк за якими настав.
4.4. Звернути увагу банків на те, що купівля, обмін іноземної валюти з метою дострокового виконання зобов’язань та з метою проведення розрахунків з нерезидентами за імпорт продукції (робіт, послуг, прав інтелектуальної власності), який здійснюється без увезення із-за кордону цієї продукції на територію України, або здійснення авансових платежів (крім оплати критичного імпорту) буде кваліфікуватися як порушення правил валютного регулювання і валютного контролю із застосуванням мір відповідальності.
4.5. Тимчасово встановити нульову ставку резервування коштів за договорами про залучення банками коштів в іноземній валюті від нерезидентів на строк, що дорівнює або менше 183 календарних днів.
4.6. Запровадити з 01.11.2023 механізм розрахунку відкритих балансових валютних позицій банку за кожною окремою валютою за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти.
4.7. Установити, що банки можуть тримати іноземну валюту 1 групи Класифікатора на рахунках “ностро” лише в банках країн, валюта яких належить до 1 групи Класифікатора.
4.8. Операції в гривнях через кореспондентські рахунки “лоро” банків-нерезидентів здійснювати лише для обслуговування експортно-імпортних операцій.
5. Постанова набирає чинності з 13.10.2008.
6. Контроль за виконанням цієї постанови залишаю за собою.
Голова В.С.Стельмах
НОВИНИ
Программа НАТО Наука ради мира и безопасности .Украинский контекст.

конференция НАТО - Наука заради миру і безпеки

Запрошуємо Вас до участі в Урочистій церемонії нагородження переможців Національного конкурсу на кращі журналістські розслідування серед національних та регіональних ЗМІ.

Міжнародна науково-практична конференція. НАТО - Наука заради миру і безпеки

Что делать и кто виноват

ОПЕК с прискорбием сообщает, что цена его нефтяной корзины (OPEC Reference Basket of crudes) 18 ноября упала до 46 долларов за баррель!

Виступ Павла Жовніренко на конференції 30 жовтня в Укрінформ Роль суспільства в реалізації політики євроатлантичної інтеграції України”.

Конференція „Роль суспільства в реалізації політики євроатлантичної інтеграції України”.

Лингвистическая УФОлогия профессора Рудякова,

Виступ Ігоря Тодорова на конференції 30 жовтня в Укрінформ Роль суспільства в реалізації політики євроатлантичної інтеграції УкраїниКОНЦЕПЦІЯ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ В КОНТЕКСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Конференція „Роль суспільства в реалізації політики євроатлантичної інтеграції України”

Конференція „Роль суспільства в реалізації політики євроатлантичної інтеграції України”

Чрезвычайное финансовое положение ,как прелюдия президентского правления

ЗАЯВА Громадської ліги Україна - НАТО

Манипуляция общественным сознанием на примере Президента РФ Путина.

Переваги вступу до НАТО для економіки України:

Укпаїнську співачку Оксану Петрусенко вшановано у Татарстані

26 березня відбувся Форум громадських організацій та політичних партій, що підтримують ідею євроатлантичної інтеграції України.

МТСУ, министр Винский, авиакатастрофа, кораблекрушение. Кому лучше жевать, чем говорить!

Відкритий лист українських громадських організацій США редактору тижневика “7 дней” п. Іллі Генну

ОПИТУВАННЯ

Які джерела інформації Ви вважаєте найоб’єктивнішими:

українські телеканали
21%
російські телеканали
7%
радіо
6%
українські газети
12%
російські газети
2%
українські інтернет-сайти
25%
російські інтернет-сайти
7%
інші закордонні інтернет-сайти
14%
чутки
5%
Запропонувати
Архів