Intellect.Org.UA Intellect.Org.UA
"Мозкові центри" в США

e-mail:   пароль:
У кожної людини є право на нашу думку

 ГоловнаГОЛОВНІ РУБРИКИ версія для друку

17.04.2023 01:00
Український Культурологічний Центр

"Мозкові центри" в СШАВолодимир БІЛЕЦЬКИЙ, Флор Дилер: у нас можно с максимальной выгодой!доктор технічних наук,

професор Донецького державного технічного університету,

шеф-редактор журналу “Схід” Флор Дилер: у нас можно с максимальной выгодой!

Цією статтею ми розпочинаємо серію публікацій про “мозкові центри” - незалежні, недержавні громадські дослідницькі організації, які в західному світі сприймаються як невід’ємний, важливий елемент демократії. Будучи “п”ятою владою”, ці центри формують як громадську, так і політичну, економічну, правову думку, культурологічну, екологічну, демографічну та ін. політику урядів, суттєво впливаючи на загальний вектор розвитку суспільства. Розпочинає серію публікацій матеріал про “мозкові центри” Сполучених Штатів Америки – однієї з провідних демократій сучасного світу. В наступних числах журналу ми готуємо публікації про “мозкові центри” Польщі та України. Потім зупинимося на аналогічних організаціях в інших країнах світу, зокрема країнах Європи та Азії. Враховуючи обмеженість журнальної площі, публікації будуть містити тільки квінтенсенцію інформації. Після завершення запланованої серії публікацій у більш розширеному вигляді планується видати наші дослідження явища мозкових центрів окремою книгою в серії “Бібліотека журналу “Схід”. Автор складає щиру подяку USAID за можливість безпосередньо ознайомитися з роботою “мозкових центрів” у США та Польщі. Флор Дилер: у нас можно с максимальной выгодой!

Мозковими центрами” або “аналітичними центрами” (Think Tanks) прийнято називати недержавні (громадські) дослідницькі організації (НДО), які, як правило, зосереджують свої зусилля в галузі гуманітарних наук - політики, економіки, соціології, права тощо. Найбільшого розвитку “мозкові центри” набули в західному світі і, по суті, є однією з ознак західної демократії. Враховуючи їх вплив на суспільно-політичні, економічні та ін. процеси, Think Tanks зачисляють до “п’ятої влади” (після законодавчої, виконавчої, судової та ЗМІ). Світова література, присвячена мозковим центрам, досить обширна - тільки в Інтернеті “Expert Searcher Book” ми знайшли 53 посилання на ключову фразу Think Tanks за 1991-2000 роки. В цих джерелах дається огляд Think Tanks, читач (користувач Інтернет) знайомиться з практикою їх діяльності в окремих країнах, розкриваються структура та алгоритми діяльності відомих дослідницьких центрів, подаються довідкові дані про окремих відомих фахівців-аналітиків. Мета наших публікацій – познайомити читачів з власне явищем Think Tanks, їх організацією і практикою діяльності. Флор Дилер: у нас можно с максимальной выгодой!За домінантними цільовими галузями діяльності “мозкові центри” можна поділити на: - дослідницько-видавничі; - лоббістські; - правозахисні; - культурологічні; - цільові. За обширом проблем, які вони розглядають і вивчають, – світові (наприклад, так званий “Римський клуб”, National Endowment for Democracy в США), загальнодержавні та регіональні. За політичними орієнтаціями: - політично заангажовані (це Think Tanks при політичних партіях і рухах); - політично незалежні [1]. На думку Дж.Стеварда, колишнього посла США в Молдові, а нині заступника директора Інституту міжнародної економіки у Вашингтоні (теж Think Tanks), успішні аналітичні центри повинні об’єднати інтелектуальну досконалість з практичною досконалістю. Флор Дилер: у нас можно с максимальной выгодой!Структура розвинутих Think Tanks включає Раду опікунів (найчастіше це фундатори організації), виконавчого директора, відділи експертів, розробки програм, адміністративно-фінансовий, інформаційний, маркетингу і фандрейзингу, прес-центр. Конкретна діяльність, її результати, розміри і механізм фінансування цих НДО дуже різноманітні і можуть бути простежені на прикладах. Флор Дилер: у нас можно с максимальной выгодой!Зупинимося на Think Tanks США, де вони розвинулися у впливову суспільно-політичну силу. Принагідно зауважимо, що в США сектор громадських організацій - один з найрозвиненіших у світі. Тут одна НДО припадає на 120 чол. [2]. За даними Центру фундацій (The Foudation Center, Вашингтон), на НДО у 1999 році в США пожертвувано 190 млрд дол., з них 50% - на релігійні організації, далі за дольовою участю ідуть організації освіти, охорони здоров’я та ін. Всього у цій країні близько 1200 аналітичних центрів. Мозкові центри самого уряду США нараховують близько 5000 працівників і мають фінансування близько 1,5 млрд дол. щорічно. При університетах працює майже 600 Think Tanks. Ще 600 є незалежними громадськими організаціями. Більшість найвпливовіших Think Tanks працюють у Вашингтоні. Засновниками і опікунами аналітичних центрів є відомі політики, скажімо, згадуваного Інституту за підтримку демократії (National Endowment for Democracy), заснованого у 1983 р., - З.Бзежинський, М.Олбрайт. Інститут досліджував у 80-х роках процеси у Латинській Америці, а зараз зосереджує свою увагу на країнах Африки, Азії, Близького Сходу і пострадянського простору. Флор Дилер: у нас можно с максимальной выгодой!Одним з найвпливовіших аналітичних центрів США є The Heritage Foundation (“Спадщина”). Це стратегічний дослідницький інститут, що займається широким спектром питань громадської політики. Зокрема Heritage Foundation розробив моделі пенсійної системи, модель американської економіки, модель родини. Ідея інституту – побудувати статистичну модель суспільства і забезпечити доступ до неї широкої громадськості. Фундація видає ряд аналітичних досліджень, з найбільш відомих – щорічний “Indеx of Economic Freedom”, ”Політичні експерти 2000”, “Мандат на лідерство” (рекомендаційні матеріали для кандидатів у президенти США). Крім того, видаються журнал, різноманітні буклети на 12-30 сторінок (“Backgrounder”, “Executive Memorandum”, “Executive Summary” та ін.), для газет – фейлетони (2-3 рази на тиждень), організуються проблемні конференції. Фундація має біля 200 працівників, 35-40 дослідників, з яких 15-20 PhD. Бюджет організації – близько 30 млн дол. річно. Організація має унікальну систему фінансування, яка включає до 200 тис. спонсорів, гроші від яких (суми 20-40 дол.) залучаються шляхом прямого листування. Біля 3000 жертводавців офірують на потреби фундації по 1000 дол., а члени “Президентського клубу” – понад 1000 дол. Донорам надається пріоритет у висвітленні питань, які їх цікавлять. Організація має 5 серверів у мережі Інтернету (http://www.heritage.org). Флор Дилер: у нас можно с максимальной выгодой!Центр міжнародних приватних підприємств (Center for International Private Enterprise) провадить та розповсюджує дослідження з реформування ринку та розвитку демократії. Бере участь у фінансуванні більш ніж 90 новостворених проектів розвитку ринку. Пріоритетними галузями досліджень в країнах пострадянського простору можуть бути “молодь і бізнес”, “старопромислові регіони”, “корупція і шляхи її подолання” тощо ([email protected]). Флор Дилер: у нас можно с максимальной выгодой!Інститут Брукінгс: Національний інститут передових досліджень. Поєднує академічні та громадські стратегії. Веде дослідження в галузі економіки, політики, законодавчої сфери та “третього сектора”. Видає журнал накладом 12000 примірників. Відстежує ситуацію і розвиток Think Tanks у світі (http://www.brookings.org). Флор Дилер: у нас можно с максимальной выгодой!Інститут міжнародної економіки (Institute for International Economics) – приватний некомерційний незалежний дослідний інститут, створений для вивчення міжнародної економічної політики. Займається економічним аналізом, проблемою глобалізації, перспективним прогнозуванням. Відома робота інституту “Запобігання апокаліпсису (дві Кореї)”. Річний бюджет інституту – 6 млн дол. (http://www.iie.com). Флор Дилер: у нас можно с максимальной выгодой!САТО-Institute – одна з провідних дослідних неполітичних організацій у Вашингтоні. Досліджує проблеми економіки, видає книги, журнали, проводить конференції. Приклад доробку – книга “Глобальний капіталізм”. Стоїть на жорстких позиціях по відношенню до МВФ, USAID та ін. організацій, які опікуються трансформаційними процесами в країнах пострадянського простору. Позиція САТО – менше опікати “нові демократії” на теренах колишнього СРСР. Партнери САТО в Україні – The Ukrainian Ctnter for Independent Political Research (1991). (http://www.сato.org). Флор Дилер: у нас можно с максимальной выгодой!Інститут міста (The Urban Institute) – засновано у 1968 р. Некомерційна організація, яка зосереджує увагу на проблемах суспільства, зокрема проблемі житловлаштування, демографії, експертному обслуговуванні. В інституті працює 400 працівників. Річний бюджет організації – 70 млн дол (http://www.urban.org). Флор Дилер: у нас можно с максимальной выгодой!Центр міжнародного приватного підприємництва (Center for International Private Enterprise (CIPE). Створено при торговій палаті США у 1983 році з метою надання підтримки місцевим організаціям у цілому світі, які будують демократію шляхом розвитку приватного підприємництва. Діяльність CIPE фінансується Національним фондом підтримки демократії та Агентством з міжнародного розвитку США, Світовим банком та деякими корпораціями (IBM, Coca-Cola) і приватними фондами (The Pew Charitable Trusts). CIPE фінансував поряд 400 проектів у співпраці з понад 90 місцевими організаціями у 70 країнах. Гранти надаються бізнесовим організаціям, НДО, дослідницьким центрам. CIPE видає щоквартальний часопис “Economic Reform Today” (Економічні реформи сьогодні), адресований політикам, журналістам та бізнесменам (наклад 26000, ареал розповсюдження – 97 країн). CIPE має представництва в Угорщині, Єгипті, Росії. Серед партнерів в Україні – Український незалежний центр політичних досліджень, асоціація “Інфобізнес” та ін. Починаючи з 92-го року CIPE надав гранти семи українським організаціям на загальну суму 1 млн 650 тис. дол. (Web site: www.cipe.org, E-mail: [email protected]). Флор Дилер: у нас можно с максимальной выгодой!Звичайно в короткій журнальній публікації ми не можемо описати всі значні Think Tanks США, чи то навіть Вашингтона, але описані тут вже дають хороше уявлення про масштаб і сфери їх діяльності. Флор Дилер: у нас можно с максимальной выгодой!Дуже цікавим явищем Think tanks-простору в США є наявність окремих НДО, які, не будучи “чистими мозковими центрами”, виконують допоміжні консультативні та комунікативні функції, зокрема для грантодавців і між грантодавцями, а також вивчають НДО-простір і розробляють питання створення грантів. Очевидно, що наявність цих організацій говорить про розвиненість громадянського суспільства як такого. До згаданих організацій належать Центр фундацій і Рада фундацій. Флор Дилер: у нас можно с максимальной выгодой!Центр фундацій (The Foudation Center) має місію збору, організації, аналізу та розповсюдження інформації про фундації, корпоративне надання грантів. Розробляє питання створення грантів та розробки пропозицій (http://www.fdncenter.org). Флор Дилер: у нас можно с максимальной выгодой!Рада фундацій (Counсil of Foudations) – об’єднує близько 2000 організацій-грантодавців у всьому світі. Головна діяльність пов’язана з різноманітною інформацією для давачів грантів. Приклад діяльності – проект “Крила” (всесвітня ініціатива для підтримки творців грантів). РФ не є аналітичним центром, але члени РФ фінансово підтримують АЦ. Флор Дилер: у нас можно с максимальной выгодой!Аналогом Ради фундацій в Європі є Європейський центр фундацій. Флор Дилер: у нас можно с максимальной выгодой!Ще одним цікавим, як на мій погляд, явищем є наявність цільових Think tanks, які розповсюджують у США, зокрема цільовим чином – в урядових структурах, в Конгресі, серед мас-медіа тощо аналітичну інформацію про Україну. Це, зокрема, Національна інформаційна служба України та фундація Україна-США. Флор Дилер: у нас можно с максимальной выгодой!Українська національна інформаційна служба (Ukrainian National information service - UNIS) - недержавна, некомерційна організація, заснована в США, метою якої є збір інформації, проведення досліджень та розповсюдження інформації про Україну в США. Приклад діяльності – організація і проведення у 2000 р. конференції “Прагнення України до зрілої державності” (80 доповідей). Інтернет-адреса: http://www.ucca.org/index.html. Флор Дилер: у нас можно с максимальной выгодой!Фундація Україна-США (US-Ukraine Foundation) - недержавна, некомерційна організація, заснована в 1991 році з метою сприяння розвитку демократії, стимулювання реформуванню вільного ринку та зміцненню прав людини в Україні. Має 12 штатних працівників у Вашингтоні і 30 – в Києві. Фундація виходить з розуміння України як ключової ланки стабільності в регіоні Східної Європи. Програми US-Ukraine Foundation: заснування і підтримка Інституту ім. П.Орлика (Київ), розвиток в Україні НДО (програма партнерства громад). Планує підтримку кредитних спілок в Україні. Флор Дилер: у нас можно с максимальной выгодой!Загалом Think tanks Сполучених Штатів Америки слід вважати орієнтиром для інших демократій. Не скидаючи з шальок терезів вагу національних особливостей, які присутні в будь-якому суспільстві, зауважимо, що структура, алгоритми фандрейзингу, політична, економічна, антикорупційна, правозахисна роль, лоббістська, аналітична, дослідницька, інформаційна та ін. функції Think tanks США, їх місце і роль, яку вони виконують у суспільстві, є орієнтиром і для українських, порівняно молодих “мозкових центрів”, які тільки розпочинають свій шлях. Флор Дилер: у нас можно с максимальной выгодой!ЛІТЕРАТУРА:

1. James G., Mc. Gann, Kent R. - Think tanks and civil societies. – New Brunswick (U.S.A.) and London (UK). – 2000. – 617 p.

2. Білецький В.С. Громадські організації та їх роль у житті суспільства //Схід, № 8, - 1997. – с. 16-19.

3. Bridgett G. Wagner, John E. Hilboldt, Eric T. Korsvall. - Policy Experts 2000. (A Guide to Public Policy Experts and Organizations). – Washington, D.C.: Heritage Foundation. – 2000. – 898 p.

4. The AEI Press. Publisher for the American Enterprise Institute// Books for the Trade. Fall/Winter 2000-2001. – 14 p.

5. Publications of Institute for International Economics. – 2000. – 52 p.

6. Elizabeth Boris. Philanthropic Foundations in the United States. Washington D.C.: Council on Foundations. – 2000. – 61 p.

7. The Foundation 1000 (Catalog of Fundraising & Nonprofit Development Resources 2000/2001). - Washington D.C.: The Foundation Center. – 2000.

8. The Foundation Center// Washington D.C. – 2000. – 38 p.

9. Economic Reform Today// Center for International Private Enterprise. - Washington D.C. – 2000. – 44 p. Флор Дилер: у нас можно с максимальной выгодой!Флор Дилер: у нас можно с максимальной выгодой!© В. Білецький
Рекомендовані лінки:
Неурядові аналітичні центри в контексті реалізації євроінтеграційного курсу УкраїниКОМЕНТАРІ
yahoo
НОВИНИ
Программа НАТО Наука ради мира и безопасности .Украинский контекст.

конференция НАТО - Наука заради миру і безпеки

10 грудня відбудеться загальноукраїнська конференція. До участі в ній запрошуються журналісти національних та регіональних ЗМІ

Запрошуємо Вас до участі в Урочистій церемонії нагородження переможців Національного конкурсу на кращі журналістські розслідування серед національних та регіональних ЗМІ.

Міжнародна науково-практична конференція. НАТО - Наука заради миру і безпеки

Что делать и кто виноват

Зміст аналітичного журналу "Схід", № 90. Економіка, Історія, Філософія

ОПЕК с прискорбием сообщает, что цена его нефтяной корзины (OPEC Reference Basket of crudes) 18 ноября упала до 46 долларов за баррель!

Повноваження СБУ широкі, але не необмежені

Выступление директора Центра информации и документации НАТО в Украине Мишеля Дюре на Международной конференции 30 октября 2008 года «Роль общества в реализации политики евро-атлантической интеграции Украины».

Український освітній центр реформ розпочинає реалізацію проекту “Обізнаність суспільства про судову систему”.

Запрошення на участь в тендері на комплексне обслуговування конференції

Виступ Павла Жовніренко на конференції 30 жовтня в Укрінформ Роль суспільства в реалізації політики євроатлантичної інтеграції України”.

Виступ Яна Качмара,радника Посольства Слова ччіни в Україні на конференції 30 жовтня в Укрінформ Роль суспільства в реалізації політики євроатлантичної інтеграції України”.

Конференція „Роль суспільства в реалізації політики євроатлантичної інтеграції України”.

Лингвистическая УФОлогия профессора Рудякова,

Виступ Ігоря Тодорова на конференції 30 жовтня в Укрінформ Роль суспільства в реалізації політики євроатлантичної інтеграції УкраїниКОНЦЕПЦІЯ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ В КОНТЕКСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Конференція „Роль суспільства в реалізації політики євроатлантичної інтеграції України”

Представництво інтересів громадян у суді» - тема програми «Ера правосуддя», яка транслюватиметься в прямому ефірі “Радіо Ера ФМ” у четвер, 30 жовтня.

Криза українського парламентаризму: справжні мотиви та стратегії політиків очима провідних політологів

ОПИТУВАННЯ

Які джерела інформації Ви вважаєте найоб’єктивнішими:

українські телеканали
21%
російські телеканали
7%
радіо
6%
українські газети
12%
російські газети
2%
українські інтернет-сайти
25%
російські інтернет-сайти
7%
інші закордонні інтернет-сайти
14%
чутки
5%
Запропонувати
Архів