Intellect.Org.UA Intellect.Org.UA

e-mail:   пароль:
Людина приймає рішення, коли їй набридає думати.

 Головна >  Економіка >  Громадська приймальня Ю.Єханурова


РУБРИКА>ГРОМАДСЬКА ПРИЙМАЛЬНЯ Ю.ЄХАНУРОВА

Дата останнього оновлення: 19.08.2023


 версія для друку

16.10.2023 13:25
Комітет Верховної Ради України з питань промислової політики та підприємництва

Проект Закону України про непідприємницькі організаціїКАРТА ПРОХОДЖЕННЯ ПРОЕКТУ

ПРОЕКТ ЗАКОНУ УКРАЇНИ

від 14.05.2023 р. N 961

(від 14.03.2024 р. N 5168
у ВР України III скликання)

Про непідприємницькі організації

Суб'єкт законодавчої ініціативи: Народний депутат України

Автор законодавчої ініціативи: А. Матвієнко, Г. Омельченко, А. Єрмак

Відповідальний комітет: Комітет з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та інвестицій

Голова комітету: С. Гуренко

Стан розгляду: Одержаний ВР України (14.05.2023)

Проходження проекту за стадіями:

Одержаний ВР України
14.05.2023

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про непідприємницькі організації


Цей закон визначає правовий статус, порядок утворення, діяльності, реорганізації та ліквідації непідприємницьких організацій, права та обов'язки засновників та учасників таких організацій, порядок формування органів управління організаціями, набуття та використання коштів та майна, а також форми їх державної підтримки та контролю.

Стаття 1. Поняття непідприємницької організації

1. Непідприємницькою організацією є юридична особа утворена за ініціативою особи або групи осіб, заснована на членстві або виділенні майна з метою забезпечення особистих прав учасників чи третіх осіб і основною метою якої не с отримання прибутку.

2. Непідприємницькі організації можуть бути суспільнокорисними та приватнокорисними.

Стаття 2. Межі дії Закону

1. Дія цього закону поширюється на всі непідприємницькі організації за винятком політичних партій, релігійних та профспілкових організацій. Законами можуть встановлюватися також особливості правового регулювання діяльності окремих категорій непідприємницьких організацій (громадських, молодіжних організацій, кредитних спілок, споживчих кооперативів, торгово-промислових палат, пенсійних фондів, спортивних федерацій, продовольчих банків тощо).

2. Цей закон поширюється на діяльність структурних підрозділів (філій, представництв, відділень та ін.) іноземних та міжнародних непідприємницьких організацій.

Стаття 3. Законодавство про непідприємницькі організації

1. Законодавство про непідприємницькі організації складається з Конституції України, цього Закону, інших законів України, що регулюють діяльність непідприємницьких організацій у визначенні цього Закону.

2. Якщо міжнародним договором, що набув чинності відповідно до українського законодавства, встановлено інші правила, ніж ті, що містяться в законах України і що регулюють питання діяльності непідприємницьких організацій, то застосовуються норми міжнародного договору.

Стаття 4. Засади діяльності непідприємницьких організацій

1. Непідприємницькі організації діють на засадах рівності перед законом, рівноправності, добровільності, самоврядування, законності, гласності, доступності установчих документів, сприяння їх діяльності з боку держави.

Стаття 5. Держава та непідприємницькі організації

1. Держава визнає значимість громадської ініціативи, виступає гарантом дотримання прав непідприємницьких організацій, забезпечує правову, інформаційну, організаційну підтримку їх діяльності.

2. Втручання органів державної влади органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб у діяльність непідприємницьких організацій, за винятком організацій, заснованих за участю органів державної влади та місцевого самоврядування, як і втручання непідприємницьких організацій в діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування крім випадків, передбачених цим Законом, забороняється.

3. Держава надає непідприємницьким організаціям допомогу в реалізації їх статутних завдань, сприяє їх активній участі у виробленні і здійсненні державної політики, підготовці законопроектів та проектів інших нормативних актів, надає на конкурсній основі замовлення чи залучає до виконання загальнодержавних програм в окремих сферах суспільного життя.

4. Держава надає непідприємницьким організаціям податкові та інші пільги.

5. Держава, на конкурсній основі, може фінансувати окремі програми непідприємницьких організацій, укладати договори на виконання ними робіт і надання послуг.

6. Держава, у порядку визначеному податковим законодавством, надає податкові пільги фізичним та юридичним особам, що підтримують непідприємницькі організації.

Стаття 6. Особливості правоздатності непідприємницьких організації

1. Непідприємницька організація може створювати власні структурні підрозділи у вигляді представництв, філій та відділень у відповідності до статутних документів та законодавства.

2. Непідприємницькі організації можуть виступати засновниками юридичних осіб у тому числі підприємницьких.

3. Суспільнокорисні організації можуть засновувати підприємницькі організації лише у випадку, коли с єдиним засновником, їм забороняється мати контрольний пакет акцій або частку в статутному фонді підприємницької організації, де серед засновників є підприємницькі організації чи фізичні особи та брати участь в виконавчих органах управління організацій.

4. Емблеми організації та інша символіка, у випадках передбачених цим Законом реєструється у порядку визначеному законодавством.

5. Непідприємницька організація утворюється безстрокове, якщо інше не передбачено установчими документами організації.

6. Непідприємницька організація не може бути трансформована у підприємницьку юридичну особу.

Стаття 7. Суспільнокорисна організація

1. Суспільнокорисними є організації, що створені і провадять свою діяльність виключно з метою охорони здоров'я, навколишнього середовища, прав людини, надання соціальних послуг та підтримки соціальне вразливих груп населення, допомоги у забезпеченні продовольчими продуктами, підтримки науки, не комерційних засобів масової інформації та комунікацій, аматорських видів спорту, мистецтва, культури, релігії, освіти, попередження та ліквідації наслідків стихійного лиха та інших катастроф, полегшення виконання державних функцій, а також в підтримку важливих державних та місцевих соціальних програм.

2. Майно, в тому числі доход суспільнокорисних організацій не може розподілятись прямо чи опосередковано між членами, засновниками, посадовими і пов'язаними з ними особами, за винятком обгрунтованих заробітної плати і компенсацій у відповідності до статутних документів та законодавства.

3. Майно, в тому числі доход суспільнокорисної організації може використовуватись тільки у відповідності до суспільнокорисних цілей, визначених статутом організації.

Стаття 8. Приватнокорисна організація

Приватнокорисними є організації створені з метою досягнення цілей визначених статутом організації в інтересах членів, працівників організації або особливих осіб.

Стаття 9. Назви та місце знаходження непідприємницької організації

1. Непідприємницька організація має назву, яка складається з власної назви організації та назви організаційно-правової форми непідприємницької організації і частково пояснює характер діяльності.

2. Назва непідприємницької організації має відрізнятися від раніше утворених непідприємницьких організацій та не може вводити в оману стосовно мети, видів діяльності та організаційно-правової форми організації.

3. Непідприємницька організація, назва якої внесена до реєстру має виключне право на її використання.

4. Непідприємницька організація, інтересам якої нанесено шкоди несанкціонованим використанням її назви чи символіки, вправі через судові процедури вимагати припинення незаконного використання її назви чи символіки, а також відшкодування збитків, завданих таким використанням.

5. Місцем знаходження непідприємницької організації вважається місце її державної реєстрації, якщо інше не передбачено законодавством України.

6. Зареєстровані непідприємницькі


КОМЕНТАРІ
Тю, а де ж коментари???
НОВИНИ
"Ну и что, что Николаев сидел в тюрьме? Это вовсе не значит, что он совершил что-то предосудительное"

Нове число аналітичного журналу "Схід"

Небачені тарифи на послуги санітарно-епідеміологічних служб

Проект Закону України про непідприємницькі організації

Особливості діяльності непідприємницьких організацій

Відкритий лист пану Кременю.

Закінчено реєстрацію нового громадського об'єднання

Матеріали засідання Комітету ВР з питань промислової політики та підприємництва

Засідання Комітету Верховної Ради з питань промислової політики та підприємництва

Куди ідуть акції "Азовмашу"?

ОПИТУВАННЯ

Як часто ви отримуєте електронною поштою небажану комерційну рекламу (спам)?