Intellect.Org.UA Intellect.Org.UA
"Мозкові центри" в США

e-mail:   пароль:
В науці слава достається тому, хто переконав світ, а не тому, хто перший набрів на ідею.

 Головна >  Типи матеріалівТипи матеріалів


РУБРИКА>Типи матеріалів

Дата останнього оновлення: 15.12.2023


 версія для друку

26.11.2023 20:37
Український Культурологічний Центр

Зміст аналітичного журналу "Схід", № 90. Економіка, Історія, ФілософіяСХІД №6 (90) вересень-жовтень 2008
ЕКОНОМІКА
Олександр Фурсов
Комплексна оцінка динаміки технічного рівня виробництва
Валентин Гончаров, Геннадій Гайко, Володимир Припотень, Олена Каховська
Концептуальні підходи щодо розвитку кадрів у системі управління персоналом підприємства

Ключові слова: система управління персоналом, кадрове забезпечення підприємства, підвищення кваліфікації, адаптація персоналу.

Iлона Кочура
Прогнозування результатів діяльності гірничодобувних підприємств на основі застосування нейромережевої моделі і теорії статистичних рішень
Василь Папп
Стан та перспективи розвитку інноваційної діяльності в регіоні (на матеріалах закарпатської області)
Олексій Богачов
Сучасні проблеми забезпечення раціональних пропорцій продуктивності праці і заробітної плати
Тетяна Кублікова
Інституційні інвестори: основні чинники розвитку
Юрій Машика
Перспективні напрями вдосконалення організаційно-економічного механізму регулювання зайнятості і ринку праці
Владислав Георгієв
Формування механізму оцінюючої підсистеми підприємства
Світлана Галашко
Якість соціальних послуг – як один із європейських стандартів соціальної політики

У статті в контексті аналізу проблеми реформування соціальних послуг в Україні розглянуто європейський досвід неурядових громадських організацій у наданні соціальних послуг населенню. Зроблено висновок про необхідність запровадження в нашій країні стандартів якості та інновацій як гарантії належного рівня надання соціальних послуг в умовах трансформації економіки.
Ключові слова: соціальні послуги, стандарти якості, соціальна політика, громада, ринок соціальних послуг, громада.

Лариса Коваль
Моделювання та прогнозування показників регіонального ринку праці жінок Рівненської області
Оксана Кузьменко
Аналіз умов і перешкод формування національної інноваційної системи України

Стаття містить аналіз зовнішніх факторів впливу на формування національної інноваційної системи нашої країни. Такими факторами автор вважає країни-конкуренти на світовому ринку товарів і послуг, а також великі міжнародні фінансові організації, покликані підримувати баланс світової стабільності. Виконано короткий огляд внутрішніх економічних умов Ураїни, оцінено її конкурентоспромомність як чинник інноваційності. Зроблено висновок, що держава має проводити політику, спрямовану на захист національного товаровиробника й стимулювати розвиток тих суб’єктів економічої діяльності, які займаються продукуванням нових знань, перетворенням їх на технології, інвестуванням інноваційних проектів і навіть купівлею інноваційної продукції вітчизняного виробництва.

Ключові слова: інновації, конкурентоспроможність, конкурентні переваги, міжнародні фінансові організації, програми науково-технічного розвитку.

Любов Молдаван
Реформування відносин власності в АПК на корпоративних засадах у контексті національної стратегії розвитку
ІСТОРІЯ
Володимир Меша
Характерні риси та тенденції розвитку православної церкви в Україні 1875-1900 років
Олександр Качалов
Символіка німецької календарної обрядовості в українській етнокультурі (сер. XVIII – поч. XX ст.)
Дмитро Білий
Чорноморське козацьке військо в планах польського національно-визвольного руху середини ХІХ ст.

Ключові слова: козацьке військо, національно-визвольний рух, міфологеми, Польща, Північний Кавказ, „Готель Ломбер”, Міхал Чайковський, Теофіл Латинський.

Юрій Демура
Особливості формування господарчого комплексу єврейської громади північного Приазов’я
Геннадій Глазунов
Вперше про аграрно-лісову новину Микити Шаповала
Олег Малярчук, Наталя Коростіль
Український сільський соціум Галичини міжвоєнної Польщі: стратегії виживання
Тамара Пішванова
Культурні зв’язки України і регіону Донбасу з Китаєм кінця 40-х – початку 50-х років ХХ сторіччя
Роман Божинов
Студентство України як суб’єкт вітчизняної політики (1991-2004 рр.)
Світлана Шилова
Російсько-німецькі відносини у 90-х рр. ХХ ст.: економічний аспект

Сергій Бочаров
Наслідки вступу Польщі до ЄС для сільського господарства країни (2004-2007 рр.)

У статті визначаються й аналізуються результати розвитку сільського господарства Польщі в перші роки перебування країни в Європейському Союзі (2004-2007 рр.). Висвітлюється динаміка змін, які відбулися в аграрному секторі країни. Робиться висновок про позитивні та негативні наслідки вступу Польщі до ЄС у контексті розвитку її аграрного сектора.
Ключові слова: Європейський Союз, Польща, сільське господарство, дотаційні виплати, експорт аграрної продукції.

ФІЛОСОФІЯ
Олена Горчакова
Властивості тернарних систем

Ключові слова: тернарні системи, тернарна структура, соціальний простір, інформаційна модель.

Юлія Халілова-Чуваєва
Історико-соціальні та філософські аспекти сучасного позиціювання національної еліти
РЕЦЕНЗІЇ
Максимова Т.C., Погарцев А.В.
Рецензія на монографію Н. Тісунової. Управління трансформаційними процесами в економіці.
КОНФЕРЕНЦІЇ
В. Соболь. XIV Міжнародний конгрес славістів. Коротка нота про велику подію.

Міжнародна науково-практична конференція «Стратегія інноваційного розвитку економіки та соціальної сфери України» 9-10 жовтня 2008 року, Ласпі, Автономна республіка Крим, Україна


КОМЕНТАРІ

 Коментарів поки що немає
НОВИНИ
конференция НАТО - Наука заради миру і безпеки

10 грудня відбудеться загальноукраїнська конференція. До участі в ній запрошуються журналісти національних та регіональних ЗМІ

Запрошуємо Вас до участі в Урочистій церемонії нагородження переможців Національного конкурсу на кращі журналістські розслідування серед національних та регіональних ЗМІ.

Міжнародна науково-практична конференція. НАТО - Наука заради миру і безпеки

Зміст аналітичного журналу "Схід", № 90. Економіка, Історія, Філософія

ОПЕК с прискорбием сообщает, что цена его нефтяной корзины (OPEC Reference Basket of crudes) 18 ноября упала до 46 долларов за баррель!

Запрошення на участь в тендері на комплексне обслуговування конференції

Виступ Павла Жовніренко на конференції 30 жовтня в Укрінформ Роль суспільства в реалізації політики євроатлантичної інтеграції України”.

Криза українського парламентаризму: справжні мотиви та стратегії політиків очима провідних політологів

Конференція „Роль суспільства в реалізації політики євроатлантичної інтеграції України”

До уваги журналістів загальнонаціональних і регіональних теле-, радіокомпаній, друкованих ЗМІ, інформаційних Інтернет-ресурсів та інформаційних агенцій!

“Процедура оскарження рішень судів першої інстанції” – тема наступного випуску програми “Тема дня: третя влада”.

Чрезвычайное финансовое положение ,как прелюдия президентского правления

ОГОЛОШЕННЯ ПРО КОНКУРС СЕРЕД ЖУРНАЛІСТІВ УКРАЇНСЬКИХ ЗМІ

Проект Розвиток демократії: залучення ЗМІ до популяризації питань судової реформи в Україні”

Запрошення на участь в тендері на виготовлення радіопрограм в рамках виконання проекту Програми розвитку ООН в Україні «Розвиток демократії: залучення ЗМІ до популяризації питань судової реформи в Україні»

Запрошення на участь в тендері на виготовлення двох документальних фільмів: Судова реформа в Україні

13-і Всеукраїнські муніципальні слухання.

Международная научно-практическая конференция "Стратегия инновационного развития экономики и социальной сферы Украины"

СВІТОВЕ УКРАЇНСТВО СЬОГОДНІ: РЕАЛІЇ , ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

ОПИТУВАННЯ

Які джерела інформації Ви вважаєте найоб’єктивнішими:

українські телеканали
21%
російські телеканали
7%
радіо
6%
українські газети
12%
російські газети
2%
українські інтернет-сайти
25%
російські інтернет-сайти
7%
інші закордонні інтернет-сайти
14%
чутки
5%
Запропонувати
Архів