Intellect.Org.UA Intellect.Org.UA
"Мозкові центри" в США

e-mail:   пароль:
Цензура як апендицит: в пасивному стані непотрібна, в активному - небезпечна

 Головна >  ЕкономікаЕкономіка


РУБРИКА>Економіка

Дата останнього оновлення: 15.12.2023


 версія для друку

16.10.2023 12:49
Український Культурологічний Центр

Міжнародна конференція "Стратегія інноваційного розвитку економіки та соціальної сфери України"ПРЕС-РЕЛІЗ
міжнародної науково-практичної конференції вчених, студентів і практиків «Стратегія інноваційного розвитку економіки та соціальної сфери України»
9-10 жовтня 2008 року
Ласпі, Автономна республіка Крим


МАУП


Ласпі - 2008
Проблема майбутнього України нерозривно та органічно поєднана зі стратегією інноваційного розвитку економіки та соціальної сфери.
Інноваційний розвиток економіки та соціальної сфери вимагає високого рівня освіти, зростання інтелектуального і духовного потенціалу суспільства, підготовки нової генерації людей, здатних створити найновітнішу техніку й технології, активно втручатися і здійснювати реформування та піднесення економіки, розвиток духовності й культури населення.
Розробка високих технологій, виробництво на їх основі високотехнологічної продукції (товарів і послуг), вихід з нею на світові ринки, розширення міжнародної інтеграції в цій сфері стали для більшості розвинених країн Західної Європи, США, Японії, Південно-Східної Азії найважливішою стратегічною моделлю економічного зростання та соціальної стабільності.
Прогрес у технологіях переробки інформації, системах телекомунікацій і фінансових технологіях впливає на формування єдиного світового ринку товарів, капіталу і праці.

Становище України в конкуренції ХХІ століття визначатиме стан системи освіти й охорони здоров я населення, розвиток науки, ключових виробничо-технологічних систем новітнього технологічно- го устрою, можливості інформаційного середовища, здатність господарсько- го механізму генерувати високу інноваційну активність та культуру особистості сучасного фахівця.

Головною стратегічною метою державної інноваційної політики України є підвищення технологічного рівня і конкурентоспроможності виробництва, забезпечення виходу інноваційної продукції на внутрішній і зовнішній ринки, заміщення імпортної продукції на внутрішньому ринку і перехід на цій основі промислового виробництва в стадію стійкого економічного зростання.
Найважливішим аспектом державної інноваційної політики є координуюча і законотворча діяльність щодо правової охорони новітніх технологій.

Саме для розгляду цих та інших питань Донецька обласна державна адміністрація, Міжнародна кадрова академія, Донецький інститут Міжрегіо- нальної академії управління персоналом за участі аналітичного журналу "Схід" організували та провели міжнародну науково-практичну конференцію вчених, студентів і практиків «Стратегія інноваційного розвитку економіки та соціальної сфери України».
Її метою була розробка єдиного скоординованого підходу щодо вирішення стратегічних завдань інноваційного розвитку економіки та соціальної сфери України.
В її роботі брали участь понад 90 вчених, студентів, керівників і практиків бізнес-структур і органів влади з 12 адміністративно-економічних регіонів України та зарубіжжя (Донецьк, Суми, Дніпропетровськ, Київ, Львів, Запоріжжя, Одеса, Севастополь, Харків, Польща, Лівія та інші). Найбільшу активність проявили професорсько-викладацький склад (39 чоловік) та студенти (19) з 33 вищих навчальних закладів України (6 національних, 8 державних, 6 приватних, 2 зарубіжних). Певну увагу до розглядаємих на конференції проблемних питань приділили провідні фахівці установ Національної академії наук України (3), органів державної влади (2) громадських об’єднань та організацій, малих і середніх підприємств (6), аналітичних центрів (2).

У роботі конференції брали участь 5 перших керівників, 3 академіка, 11 докторів (професорів), 28 кандидатів наук (доцентів), 10 аспірантів.

Робота конференції відбивала широкий спектр поглядів, ідей та проблем, що стримують ефективний інноваційний розвиток економіки та соціальної сфери України.

Розглядаючи різноманітні проблеми стратегії інноваційного розвитку пріоритетних галузей економіки і соціальної сфери України, учасники конференції вважають важливим широке використання якісно нових технічних рішень, новітніх способів і засобів виробництва, так званих «високих технологій», інноваційних методів просування товарів на ринок, сучасних підходів до транспортування тощо. Тому акцент треба зосередити на використанні принципово нових прогресивних технологій, випуск високотехнологічної продукції, прогресивних організаційних і управлінських рішень в інноваційній діяльності. Це стосується як мікро, так і макроекономічних процесів розвитку – створення технопарків і технополісів, проведення політики ресурсозбереження, інтелектуалізації всієї виробничої діяльності.

Результати окремих наукових робіт, їх обговорення, рекомендації учасників конференції предметно висвітлюють актуальність вдосконалення соціально-орієнтованої моделі економіки України, адаптацію та синтез зарубіжних моделей інноваційного розвитку економіки та соціальної сфери стосовно пріоритетів державної інноваційної політики.

Конференція констатує, що відкриття ринку України для зарубіжних товарів призвело до падіння попиту на національну наукоємну продукцію, витіснення її з внутрішнього ринку. У низці галузей економіки відставання набуває незворотного характеру, а необхідні витрати на освоєння і підтримку сучасного інноваційного рівня економіки настільки великі, що вигідніше імпортувати готову продукцію з-за кордону.

В цьому зв’язку вважається за необхідне подальша поглиблена проробка та наукове забезпечення пріоритетних проблем інноваційного розвитку економіки та соціальної сфери України.

Здатність нашої держави у ефективному впроваджені інноваційної політики залежить від вірного вибору стратегії інноваційного розвитку освіти і науки України, яка повинна забезпечуватись на інноваційно-інтелектуальних засадах.
Аналіз та синтез матеріалів багатьох наукових робіт у рамках різноспрямованих за своєю структурою та змістом секцій даної конференції дозволив отримати корисні та прагматичні пропозиції і рекомендації.
Учасники конференції впевнені, що системне поєднання державних інноваційних та регіональних цільових інноваційних програм, програм технологічного розвитку, а також окремих інноваційних проектів створить необхідні умови для насичення ринку конкурентоспроможною продукцією, зробленою в Україні у найбільш стабільних секторах внутрішнього і зовнішнього ринків на основі використання потенціалу високотехнологічних виробництв окремих галузей економіки господарського комплексу.

За підсумками роботи міжнародної конференції були прийняті рекомендації, які вже у найближчий час матимуть вагоме значення стосовно ефективного наукового забезпечення існуючих стратегічних проблем інноваційного розвитку економіки та соціальної сфери України.

Голова Оргкомітету конференції,
кандидат економічних наук, доцент,
директор Донецького інституту
Міжрегіональної академії
управління персоналом С.В. Смерічевська
КОМЕНТАРІ

 Коментарів поки що немає
НОВИНИ
конференция НАТО - Наука заради миру і безпеки

Міжнародна науково-практична конференція. НАТО - Наука заради миру і безпеки

Зміст аналітичного журналу "Схід", № 90. Економіка, Історія, Філософія

ОПЕК с прискорбием сообщает, что цена его нефтяной корзины (OPEC Reference Basket of crudes) 18 ноября упала до 46 долларов за баррель!

Конференція „Роль суспільства в реалізації політики євроатлантичної інтеграції України”.

Конференція „Роль суспільства в реалізації політики євроатлантичної інтеграції України”

Конференція „Роль суспільства в реалізації політики євроатлантичної інтеграції України”

Міжнародна конференція "Стратегія інноваційного розвитку економіки та соціальної сфери України"

Чрезвычайное финансовое положение ,как прелюдия президентского правления

Декаларація Бухарестського Саміту

Либеральная экономика и экономическая свобода – лучшее средство от энергетического кризиса.

Манипуляция общественным сознанием на примере Президента РФ Путина.

Переваги вступу до НАТО для економіки України:

Укпаїнську співачку Оксану Петрусенко вшановано у Татарстані

Украина стала полноправным членом Всемирной торговой организации

Звернення Форуму громадських організацій та політичних партій

В українському секторі Вікіпедії - 100 000 статей!

МТСУ, министр Винский, авиакатастрофа, кораблекрушение. Кому лучше жевать, чем говорить!

П О С Т А Н О В А ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ про НАТО повторює п.27 Універсала національної єдності.

П О С Т А Н О В А ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ про НАТО

ОПИТУВАННЯ

Які джерела інформації Ви вважаєте найоб’єктивнішими:

українські телеканали
21%
російські телеканали
7%
радіо
6%
українські газети
12%
російські газети
2%
українські інтернет-сайти
25%
російські інтернет-сайти
7%
інші закордонні інтернет-сайти
14%
чутки
5%
Запропонувати
Архів