Intellect.Org.UA Intellect.Org.UA
"Мозкові центри" в США

e-mail:   пароль:
Вони вірять, що подія дійсно мала місце, якщо про це надруковано великими чорними літерами; плутають правду з кеглем 12.

 Головна >  Економіка >  Економічні реформи


РУБРИКА>Економічні реформи

Дата останнього оновлення: 01.09.2023


 версія для друку

15.08.2023 10:05
Наукове товариство ім. Шевченка. Донецьке відділення.

Донецьке відділення Наукового Товариства ім. Шевченка: 10 років становлення і розвитку.Донецьке відділення Наукового Товариства ім. Шевченка:
10 років становлення і розвитку.

Історія НТШ-Донецьк починає свій відлік з 1997 року, коли в рамках робочої зустрічі голови НТШ в Україні Олега Романіва і керівника науково-видавничої фундації "Український Культурологічний Центр" (м.Донецьк) останній прийняв пропозицію голови НТШ заопікуватися організаційними питаннями створення осередку НТШ на Східній Україні, а саме в Донецьку. 24.05.2023 відбулися Установчі збори відділення, на яких були присутні науковці донецьких вузів та відділення Національної академії наук України. Головою Донецького відділення НТШ було обрано д.т.н., проф. Донецького національного технічного університету Володимира Білецького , вченим секретарем – к.ф.н., професора, керівника Донецького відділення Центру гуманітарної освіти НАН України Ігоря Паська.
За період 1997-2007 рр. малочисельний Донецький осередок НТШ виріс у потужне, офіційно зареєстроване Донецьке відділення НТШ, яке фактично є Південно-Східним Центром НТШ. Судіть самі - Донецьке Відділення НТШ зініціювало і організаційно допомогло створенню у Луганську 2-х осередків НТШ - Слобожанського і Луганського. Висунуло і реалізує ідею створення нового потужного утворення НТШ-Росія. Сьогодні вже створені і під опікою Донецького відділення діють осередки НТШ на Кубані (Краснодар) та на Східній Слобожанщині (Воронеж). Крім того, потужне НТШ, яке налічує понад 60 членів діє на Донбасі (Донецьк, Слов'янськ). Члени Донецького НТШ є у Харкові, Кривому Розі, Києві, інших містах. І процес розвитку Донецького відділення активно продовжується. Партнери діють у Одесі, Криму, Дніпропетровську.

Хто представляє Донецьке відділення НТШ? Це - відомі вчені, провідні фахівці регіону з історії, філософії, мовознавства, літературознавства, хімії, медичних наук, гірництва. Специфікою утворення і роботи Донецького НТШ є те, що воно виникло і функціонує при тісній співпраці з базовою ресурсною дослідницько-видавничою громадською організацією "Український культурологічний центр" (УКЦентр). Першочергова увага з самих початків була надана створенню видавничої бази. Тому у 1998 році УКЦентр ініціює заснування невеликого видавництва "Східний видавничий дім".
Інша ідея, власне розвиток вже пройденого раніше НТШ шляху, але на східному ґрунті - це заснування періодичних видань.
Тут Донецьке відділення НТШ має непересічний успіх. З самих початків свого існування воно підтримало і до сьогодні є організацією-партнером фахового (за списками ВАК України) у галузі економіки, філософії, історії, а нині вже і академічного журналу "Схід", який виходить регулярно з 1995 року і має вже 81 випуск. Це - вже відоме і авторитетне наукове видання в Україні.
Другим за хронологією став "Донецький вісник НТШ", заснований у 2001 р. за ініціативою проф. В.С.Білецького. Нині вийшло друком вже 17 томів вісника, причому відбулася їх диференціація за тематикою і зформовані фахові редакції з: мовознавства, літературознавства, історії, філософії, хімії, медицини, технічних наук. Є спроби поширити діяльність у галузі економіки, біології, фізіології, психології, педагогіки.
У 2001 р. засновано ще одне періодичне видання - збірник "Проблеми сучасного підручника середньої і вищої школи" (ініціатори заснування - канд. пед. наук В.В.Оліфіренко, д.т.н. В.С.Білецький, канд. філос. Н. І.Т.Пасько). На 2007 р. вийшло вже 4 числа вісника.
З 1998 року виходить друком серійне видання "Біобібліографія науковців Донбасу" - на сьогодні 8 випусків.
У 2004 р. виникла ідея створення “Хроніки Донецького НТШ”, яка втілюється тільки нині - в рік 10-ліття НТШ-Донецьк - виходить ґрунтовне видання про історію і діяльність Донецького НТШ.
У 2005 р. розпочата серія "Бібліотека журналу "Схід". У ній поки що всього 2 видання, але великі перспективи.
Отже, Донецьке відділення НТШ має 6 своїх і спільних з УКЦентром періодичних та серійних видання. Зі своїми редакційними колегіями, періодичністю видання, авторським загалом, ареалом розповсюдження тощо.
Інша, надзвичайно важлива справа - мега-проекти. Донецьке відділення НТШ бере участь у одному такому проекті - створенні першої вітчизняної "Гірничої енциклопедії". Сьогодні над нею працюють близько 150 фахівців у різних куточках України, зарубіжні партнери. Автор ідеї і керівник проекту - голова НТШ-Донецьк, доктор технічних наук, професор Володимир Білецький. У 2001-2004 роках побачив світ великоформатний 3-томний "Гірничий енциклопедичний словник". Нині матеріал суттєво допрацьовується і виходить "Мала гірнича енциклопедія" у 3-х томах. Це ілюстроване видання, яке видається на замовлення Державного комітету телебачення і радіомовлення України за програмою соціально значимих видань. Робота над енциклопедією дозволила вперше створити національну українську терміносистему у гірництві. Сформована редакція енциклопедії розпочала ряд дочірніх монографічних видань - з історії гірництва у світі і Україні, з окремиї галузей - петрографії, мінералогії тощо. Проект "Гірнича енциклопедія" має міжнародну підтримку - від НТШ-Америка, від Краківської Гірничо-Металургійної академії (повний текст т. І виставлений на найбільшому европейському гірничому порталі http://www.teberia.pl/
Крім названих системних проектів Донецьке відділення НТШ приділяє велику увагу глибоким дослідженням в царині окремих наук, окремим проблемним напрямкам. Причому відмінність у діяльності з іншими структурами НТШ, в т.ч. і з Львів-НТШ, у акцентації на роботі з молоддю, приділення великої уваги навчальній літературі для вищих навчальних закладів.
Якщо загальна кількість видавничих одиниць у Донецького відділення НТШ разом з УКЦентром Донецька вже більша 160 позицій, то понад 50 з них складають монографії і посібники для вузів. Серед цих видань особливе значення мають: В галузі гуманітарних наук: 1. Монографія І.Т.Паська та Я.І.Паська “Громадянське суспільство та національна ідея”(1999); 2. Посібник “Українська та зарубіжна культура” групи авторів(2001); 3. Монографія В.Пірка “Заселення степової України в ХVІ-ХVІІІ ст.”(1998); 4. Серія видань В.А. Просалової по "Празькій школі". 5. Серія видань В.О.Соболь з давньої української літератури. 6. У галузі природничих наук: “Гірничий енциклопедичний словник”, тт. І, ІІ та ІІІ (2001, 2002, 2004 рр.), "Мала гірнича енциклопедія", тт. І, ІІ (2004, 2007 рр.), серія посібників з дисципліни "Збагачення корисних копалин" (у т.ч. і з грифом Міносвіти України).
Надзвичайну увагу Донецьке НТШ приділяє "присутності" в інтернеті. Ми цілком поділяємо вислів з авторитетної аналітиичної газети "Дзеркало тижня": "якщо сьогодні тебе немає в інтернеті - тебе немає ніде". Тому крім власного сайту НТШ-Донецьк: http://www.iatp.donetsk.ua/~ntsh миспівпрацюємо як партнери на ряді відомих порталів наукових бібліотек, аналітики. Так у 2002 році НТШ-Донецьк зареєстровано як регіональний «Аналітичний центр» на всеукраїнському сайті «Аналітичні центри України» http://www.intellect.org.ua/, у 2005 р. - на кримському порталі http://ukrlife.org/main/tribuna/tribuna.htm/, у 2006 р. - на новому аналітичному порталі http://experts.net.ua/, яким опікується Києво-Могилянська академія. Давня співпраця поєднує нас з порталом-бібліотекою http://vesna.org.ua/ . Нарешті, за останні пів-року тільки на сторінках Української віртуальної Енциклопедії - УкрВікі - нами надруковано понад 3000 статей. На цих та інших інтернет-сайтах загалом надруковано практично всі книги, які були випущені Донецьким Відділенням НТШ та УКЦентром та майже 80% статей періодичних видань. Загалом це біля 1000 друкованих аркушів наукової, науково-довідкової інформації у всіх галузях знань.
Таким чином, Донецьке відділення НТШ завдяки своїй праці і внеску у науковий та культуротворчий процес, є на Сході України, впливовою науковою громадською організацією і фактично виконує роль Південно-Східного Центру Наукового Товариства ім. Шевченка.


Д.т.н., професор Володимир Білецький,
Голова Донецького віддділення НТШ
Д.ф.н., професор Анатолій Карась,
Генеральний секретар Світової Ради НТШКОМЕНТАРІ

 Коментарів поки що немає
НОВИНИ
Нове число аналітичного журналу "Схід"

Беседа генерального директора ЦСЭИ Диаматик Гребенчука Ю.Л. с Директором Центра информации и документации НАТО Мишелем Дюре.

Нова книга про голод 1946-1947 рр. на Донбасі.

Нова книжка з Європейської інтеграції

— "Універсальний літературний словник-довідник".

Нефть или демократия

Долги правительства Януковича придется отдавать

Нове число аналітичного фахового журналу "Схід"

Беседа генерального директора ЦСЭИ Диаматик Гребенчука Ю.Л. и чрезвычайного и полномочного Посла Королевства Нидерландов в Украине г. Рона Келлера.

АВИАСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРН "АВИАЦИЯ УКРАИНЫ" - ОЧЕРЕДНАЯ ПЕРЕЛИЦОВКА ТРИШКИНА КАФТАНА

ОПИТУВАННЯ

Які джерела інформації Ви вважаєте найоб’єктивнішими:

українські телеканали
21%
російські телеканали
7%
радіо
6%
українські газети
12%
російські газети
2%
українські інтернет-сайти
26%
російські інтернет-сайти
7%
інші закордонні інтернет-сайти
14%
чутки
5%
Запропонувати
Архів