Intellect.Org.UA Intellect.Org.UA
"Мозкові центри" в США

e-mail:   пароль:
Цензура як апендицит: в пасивному стані непотрібна, в активному - небезпечна

 Головна >  Типи матеріалів >  Зовнішні новини


РУБРИКА>Зовнішні новини

Дата останнього оновлення: 23.05.2023


 версія для друку

09.08.2023 08:59
Наукове товариство ім. Шевченка. Донецьке відділення.

Міжнародна наукова конференція «Словникова справа в Україні: минуле, сучасне, майбутнє»Національна aкадемія наук України
Міністерство освіти і науки України
Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка
Інститут української мови НАН України
Асоціація товариств української мови
Шановні колеги!
Запрошуємо Вас узяти участь у Міжнародній науковій конференції
«Словникова справа в Україні: минуле, сучасне, майбутнє»
(до 100-річчя публікації «Словаря української мови»
за ред. Бориса Грінченка),
яка відбудеться в
Інституті філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка
8 - 9 листопада 2007 року
Орієнтовна проблематика конференції:
- Роль «Словаря української мови» за ред. Б.Грінченка в нормалізаційних і кодифікаційних процесах української літературної мови XX ст.
- Теоретичні проблеми української лексикології та лексикографії.
- Історія української лексикології та лексикографії. Роль видатних особистостей у розвитку вітчизняної лексикографії.
- Новітня українська лексикографія, комп’ютерна лексикографія.
- Порівняльна та зіставна фразеологія; сучасні проблеми фразеографії.
- Словники поетичної мови.
- Процеси нормалізації та кодифікації в слов’янських літературних мовах.

Заявки на участь у конференції та тексти доповідей (друкований та електронний варіанти), а також інформацію про потребу в наданні житла просимо надсилати до 30 вересня 2007 року на адресу:
Оргкомітету Міжнародної наукової конференції
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка бульвар Шевченка, 14, к.95,
м.Київ, 01033, тел. 239-33-49
або на електронну адресу: [email protected]

Відділу лексикології, лексикографії та
національного корпусу української мови
Інститут української мови НАН України
вул. Грушевського, 4, к. 709,
м.Київ, 01001, тел. 279-60-17 або на електронну адресу: [email protected]
У заявці просимо вказати відомості про автора (прізвище, ім'я, по батькові), місце роботи, посаду, науковий ступінь, вчене звання), адресу для листування і контактні телефони.
За поданими заявками надсилатимуться персональні запрошення з детальнішою інформацією про роботу конференції.
Матеріали конференції буде опубліковано у збірнику, який відповідатиме вимогам ВАК України (вимоги щодо оформлення статей додаються).
Учасники конференції з інших міст забезпечуються житлом (проїзд і проживання за кошти учасників).
Оргвнесок - 45 грн. Вартість публікації 10 грн. за одну сторінку (1800 друкованих знаків).
Оргкомітет

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ ДЛЯ ДРУКУ
1. Приймаються статті обсягом 5-8 сторінок.
2. Текст статті подавати шрифтом Times New Roman, 14 кеглем, міжрядковий інтервал - 2.
3. Відступи: лівий - 3 см, правий - 2 см, верхній 2,5 см, нижній - 2,5 см.
4. У правому верхньому куті вказати ім’я та прізвище автора, науковий ступінь, місце роботи.
5. Посилання в тексті подавати тільки у квадратних дужках, напр.: [1], [1, 6]. Посилання на конкретні сторінки наводити після номера джерела, потім через кому сторінку (маленьке с.), далі її номер (напр.: [1, с. 5]). Якщо далі йде інше джерело, то ставити його номер через крапку з комою в тих самих дужках (напр.: [4, с. 5; 8, с. 10-11]). Не подавати в тексті розгорнутих посилань (напр.: [Іванов А.П. Вступ до мовознавства. - К., 2000, - С. 54]).
6. Усі іншомовні цитати слід подавати в українському перекладі з зазначенням джерела та сторінки.
7. Не робити посторінкових посилань, а подавати їх у дужках безпосередньо в тексті.
8. Між цифрами і назвами одиниць (грошових, метричних тощо), а також між прізвищами та ініціалами ставити нерозривний пробіл.
9. Якщо в тексті є абревіатура, то подавати її в дужках при першому згадуванні Список літератури оформляти в кінці статті в алфавітному порядку.
10. Номер у списку літератури повинен відповідати одному джерелу.
11. У вихідних даних джерела не вказувати назви видавництва та кількості сторінок.
12. У списку літератури прізвища подавати курсивом, а ініціали ставити після прізвища з нерозривним пробілом.
13. Якщо в джерелах більше чотирьох авторів, то зазначати лише три перші, додаючи «та ін.».
14. У джерелах, які подаються за назвою, вказувати, за чиєю редакцією їх видано, наприклад: Фонетика: Підручник / За ред. В.І. Петренка (у цьому разі ініціали ставити перед прізвищем без курсиву).
15. Автор повинен ретельно вичитати свою статтю після набору та поставити власний підпис.
16. Статті, в яких кількість помилок з технічних чи інших причин перевищуватиме редакторську норму (5 помилок на сторінку), повертатимуться авторові.
17. Статті, які не відповідатимуть тематиці конференції, які не виконані на належному науковому рівні, опубліковані не будуть.
ОргкомітетКОМЕНТАРІ

 Коментарів поки що немає
НОВИНИ
Портал "Європейський простір" запрошує долучитися до святкування Дня Європи в Україні!

— "Універсальний літературний словник-довідник".

Нефть или демократия

Беседа генерального директора ЦСЭИ Диаматик Гребенчука Ю.Л. и чрезвычайного и полномочного Посла Королевства Нидерландов в Украине г. Рона Келлера.

Бог дал человеку жизнь , а полковник Кольт достоинство.

Родина слышит? Родина знает, где в облаках её сын пролетает? НЕТ!

Семінар ЗМІ проти ТЕРОРИЗМУ і ЕКСТРЕМІЗМУ.

“ ЗМІ проти екстремізму і тероризму”

В УКРАЇНСЬКОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ МУСИТЬ З’ЯВИТИСЯ НОВЕ ПОНЯТТЯ: “ПОЛІТИЧНА КОРУПЦІЯ”

Другий Всеукраїнський студентський конкурс есе на тему «ЯКБИ Я БУВ ПРЕЗИДЕНТОМ УКРАЇНИ...»

ОПИТУВАННЯ

Які джерела інформації Ви вважаєте найоб’єктивнішими:

українські телеканали
21%
російські телеканали
7%
радіо
6%
українські газети
12%
російські газети
2%
українські інтернет-сайти
26%
російські інтернет-сайти
7%
інші закордонні інтернет-сайти
14%
чутки
5%
Запропонувати
Архів