Intellect.Org.UA Intellect.Org.UA

e-mail:   пароль:
Вони вірять, що подія дійсно мала місце, якщо про це надруковано великими чорними літерами; плутають правду з кеглем 12.

 Головна >  Економіка >  АПК


РУБРИКА>АПК

Дата останнього оновлення: 12.06.2023


 версія для друку

03.03.2024 15:52
Наукове товариство ім. Шевченка. Донецьке відділення.

Нове число аналітичного фахового журналу "Схід"

Теми: Економіка, Прес-реліз, Економічні реформи, Міжнародна економіка, Ресурси, Освіта, Комунікації, Міжнародне право, Вибори-2002, Приватне право, Макроекономіка, Українське право, Регіональна політика, Типи матеріалів, Корупція, Транспорт, Історія, Міжнародна політика, Малий бізнес, Релігія, Конференції, Корисна статистика, Законодавча влада, Іракська війна, АПК, Технології та мережа Інтернет, Гранти, Охорона здоров'я, Тренінги, Партії, Суспільство, Вакансії, Виконавча влада, Громадянське суспільство та НДО, Національна безпека і оборона, Громадська думка, Злочинність і правосуддя, Екологія, Право, Публічне право, Семінари, Гуманітарне право, Соціологія, Політика


З М І С Т
№1 (79) січень-лютий 2007

ЕКОНОМІКА
Світлана Смерічевська Стратегія освітнього
інтрапренерства: сутність і механізм реалізації ................... 3
Валентин Матюхін Моделювання маркетингової
стратегії вищого навчального закладу .................................... 6
Наталія Дутова Бізнес-модель металургійної
електронної торговельної площадки іSteelAsia ...................... 9
Олександр Фурсов Джерела фінансування оновлення основ-
них засобів металургійних і машинобудівних підприємств ... 12
Світлана Лоза Проблеми формування інвестиційної
стратегії залізниць України .................................................... 17
Олександр Черевко Формування сфери послуг
як невід'ємної складової соціально-економічної
стратегії розвитку регіону ...................................................... 23
Віктор Манакін, Валентина Манакіна Проблемні
питання обліку амортизації й ремонтів основних засобів ..... 25
Лілія Козаченко Оцінка фінансової стійкості підприємств (на
прикладі виноробних підприємств Миколаївської області) ... 27
Володимир Несвіт Ефективне використання
оборотних коштів на підприємстві ........................................ 30
Олег Наумік, Лариса Костровець Управління кредиту-
ванням довгострокових програм розвитку економіки
банківськими установами в Україні ....................................... 33
Роман Павлов Діагностика банкрутства у банківському
секторі: зарубіжний і вітчизняний досвід ............................... 36
Людмила Прус Методика визначення рівня задоволеності клі-
єнтів вищих навчальних закладів якістю освітньої послуги ... 42
Віктор Приходько, Марина Фоміна Економічна
глобалізація і вища освіта ....................................................... 45

ІСТОРІЯ
Лариса Заник, Борис Савчук Проблема москофільської
орієнтації за доби галицької "весни народів" 1848 року
в українській історіографії .................................................... 49
Олексій Замуруйцев Релігійне життя німецькомовного
населення на території Таврійської губернії у другій
половині ХІХ - на початку ХХ століття ................................... 54
Богдан Якимович Іван Франко - співвидавець
літературної спадщини Степана Руданського ...................... 58
Ірина Пономарьова Традиційна весняна
обрядовість приазовських греків ........................................... 61
Тетяна Болбат Політичне пробудження
Східної України (1989 р.) ........................................................ 64
Геннадій Мишечкін Вища історична освіта в незалежній
Україні: досвід, проблеми, стратегія подальшого розвитку ... 69
Лідія Скворцова, Юрій Заворотнєв Болонський процес:
історія і перспективи розвитку ................................................ 73
Василь Масальський Діяльність Донецького
національного університету з входження в сучасний
європейський освітній простір ................................................ 75

ФІЛОСОФІЯ
Володимир Федь Слово в системі національної культури ... 80
Тетяна Павлова Мораль і право у філософії І. Канта:
загальне і специфічне ........................................................... 85
Володимир Румянцев Парадигма медійної освіти:
соціально-філософський аспект ......................................... 88
Інна Сабірзянова Безсмертя як предмет
соціально-філософського дискурсу ...................................... 92

ПРОБЛЕМИ НАУКИ І ОСВІТИ
Єлизавета Лефтерова Використання інтерактивних
методів під час навчання фахівців юристів у системі
вищої школи ............................................................................. 97
Тетяна Савельєва Підвищення якості освітніх послуг
на основі інновацій ................................................................ 99
Сергій Сівер Побудова інформаційної економіки
як нова мета освіти .............................................................. 102

РЕЦЕНЗІЇ
Рецензія на монографію Ірини Пономарьової "Етнічна історія греків Приазов'я (кінець ХVІІІ - початок ХХІ ст.). Історико-етнографічне дослідження". - К. , 2006.
- 288 с., іл. В.М.Романцов.................................................... 104КОМЕНТАРІ

 Коментарів поки що немає
НОВИНИ
Нова книга про голод 1946-1947 рр. на Донбасі.

Нова книжка з Європейської інтеграції

— "Універсальний літературний словник-довідник".

Нефть или демократия

Долги правительства Януковича придется отдавать

Нове число аналітичного фахового журналу "Схід"

Бог дал человеку жизнь , а полковник Кольт достоинство.

Семінар ЗМІ проти ТЕРОРИЗМУ і ЕКСТРЕМІЗМУ.

“ ЗМІ проти екстремізму і тероризму”

В УКРАЇНСЬКОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ МУСИТЬ З’ЯВИТИСЯ НОВЕ ПОНЯТТЯ: “ПОЛІТИЧНА КОРУПЦІЯ”

ОПИТУВАННЯ

Які джерела інформації Ви вважаєте найоб’єктивнішими:

українські телеканали
21%
російські телеканали
7%
радіо
6%
українські газети
12%
російські газети
2%
українські інтернет-сайти
26%
російські інтернет-сайти
7%
інші закордонні інтернет-сайти
14%
чутки
5%
Запропонувати
Архів