Intellect.Org.UA Intellect.Org.UA
Вибори: погляд з регіонів

e-mail:   пароль:
Факти мають той недолік, що їх надто багато.

 Головна >  Ресурси
За підтримки АМР США

www.politdumka.kiev.ua

YИнтернет-журнал "Кiевскiй Телеграфъ"Конкурс антикорупційних плакатів

РЕСУРСИ


РУБРИКА>РЕСУРСИ

Дата останнього оновлення: 14.01.2006


 версія для друку

03.01.2006 10:59
Наукове товариство ім. Шевченка. Донецьке відділення.

ЗМІСТ АНАЛІТИЧНОГО ЖУРНАЛУ "СХІД" ЗА 2005 РІКЗМІСТ АНАЛІТИЧНОГО ЖУРНАЛУ "СХІД" ЗА 2005 РІК

ЕКОНОМІКА

Микола Чумаченко М.І. Туган-Барановський –
український вчений зі світовим ім’ям № 1 (67) 3-6
Володимир Полянський Реструктуризація
вугільної промисловості України: результати
і перспективи № 1 (67) 6-9
Олег Головінов Державна власність:
ретроспективний аспект та сучасні № 1 (67) 9-14
Ольга Ніколаєва Аналіз положень бюджетного
кодексу України щодо врегулювання
міжбюджетних відносин № 1 (67) 14-17
Олександр Загорулькін Інноваційна стратегія
як основа сталого розвитку підприємства № 1 (67) 17-21
Ганна Маренкова Стратегічне управління
системою розподілу підприємства № 1 (67) 22-27
Олена Шутаєва Науково-технологічні парки як
пріоритетні об'єкти інвестування № 1 (67) 27-29
Сергій Тихонов Оптимізація розміщення
підприємств торгівлі у промисловому регіоні
(на прикладі Донеччини) № 1 (67) 29-31
Олеся Сизоненко Механізм формування системи
екологічного обліку на промисловому підприємстві № 1 (67) 31-33
Лілія Філіпішина Оцінка ефективності цінової
політики підприємства торгівлі з урахуванням
факторів цінового ризику № 1 (67) 33-38
Тетяна Ігнашкіна, Андрій Педько,
Людмила Сомова Концептуальні підходи до
перерозподілу контролю в промисловому
секторі України № 1 (67) 38-41
Марія Туріянська
Теорія динамічного розвитку
економіки в умовах невизначеності й ризику № 2 (68) 7-13
Ольга Кірієнко
Спотові ринки біржових товарів як основа
ф'ючерсної торгівлі в Україні № 2 (68) 13-15
Олександр Хотомлянський, Тамара Дерев'янко,
Збалансована система показників як критеріальна
основа оцінки стратегії підприємства № 2 (68) 16-18
Валерій Дмитрієв
Шляхи підвищення потенціалу
персоналу підприємства № 2 (68) 18-20
Олена Пилипенко
Інформаційне забезпечення прийняття
управлінських рішень на сучасному підприємстві № 2 (68) 21-24
Ілля Моргачов,
Принципи підвищення ефективності
інформаційного менеджменту (на прикладі
проектних підприємств Луганської області) № 2 (68) 24-26
Роман Толпежніков
Застосування теорії нечітких множин у рамках
оцінювання маркетингового потенціалу
промислового підприємства № 2 (68) 26-29
Володимир Уланчук, Наталія Оляднічук,
Проблеми підвищення економічної ефективності
м'ясних галузей тваринництва Черкащини № 2 (68) 30-34
Марина Третьяк
Розвиток головних типів власності в Україні № 2 (68) 34-37
Лариса Шаульська
Здоров'я населення в системі відтворення
трудового потенціалу № 2 (68) 38-43
Ірина Беганська, Наталя Садовська
Соціальні пріоритети українського державо-
творення в контексті регіональної політики № 2 (68) 44-47
Богдан Гаврилишин
Україна у світовому контексті № 3 (69) 7-10
Анатолій Пешко
Основні шляхи залучення іноземних інвестицій
в економіку України № 3 (69) 11-13
Юрій Макогон
Нова регіональна економічна політика в Україні:
проблеми і перспективи розвитку № 3 (69) 14-24
Савелій Аптекар, Данило Череватський,
Міжгалузеві промислові картелі у вугільної генези № 3 (69) 24-27
Степан Вовканич,
Христина Копистянська, Сергій Цапок
Соціогуманізм і аксіологія в період
розбудови інноваційного суспільства України № 3 (69) 28-35
Сергій Богачов, Єлизавета Жданко Економічні аспекти
і специфіка тарифної політики комунальних
підприємств Донецька як суб'єктів природної монополії № 4 (70) 6-11
Олена Акєнтьєва Сучасні тенденції побудови
та розвитку системи внутрішнього контролю
промислових підприємств в Україні № 4 (70) 11-15
Володимир Гавва, Наталя Решетник Аналіз проблеми
моделювання операційних витрат
машинобудівного підприємства № 4 (70) 16-17
Ернест Ібрагімов Вплив процесу реінжинірингу
на структуру управління підприємства з метою
підвищення її ефективності № 4 (70) 18-20
Ігор Мітрошичев Оцінка ефективності інвестицій на
основі дескриптивної моделі виробничо-господарської
діяльності вуглевидобувних підприємств № 4 (70) 20-24
Вікторія Харченко Оптимізація грошових потоків
вугільних шахт на основі моделі максимізації чистого
грошового потоку № 4 (70) 25-29
Поліна Можаровська Оцінка ефективності
регіонального інвестиційного механізму № 4 (70) 29-33
Людмила Прус Бенчмаркінг як інструмент
управління конкурентоспроможністю № 4 (70) 33-37
Олена Хаджинова Ресурсні стратегії при розширенні
сфер діяльності підприємства № 4 (70) 37-40
Тетяна Хайтова Аналіз національної системи
оподаткування за допомогою податкового коефіцієнта № 4 (70) 40-44
Лариса Волощенко Оцінка ефективності територій
зі спеціальним режимом інвестування як
соціально-економічних утворень № 4 (70) 44-46
Марія Туріянська Методологічний підхід до
оцінки інвестиційного потенціалу № 4 (70) 47-50
Віктор Панков, Олексій Листопад,
Юрій Брюханов, Управління матеріальними ресу-
рсами великого машинобудівного підприємства
з використанням інформаційних технологій № 5 (71) 5-12
Ольга Ткаченко Економічне обґрунтування
необхідності перетворення організаційно-правової
форми підприємств ресторанного господарства № 5 (71) 13-16
Ігор Грозний Обґрунтування стадійності
механізму венчурного циклу № 5 (71) 17-23
Наталя Орлова Роль акціонерів у сучасному
акціонерному товаристві № 5 (71) 23-26
Ірина Павленко, Олена Трифонова
Вдосконалення системи комплексної оцінки
інвестиційної привабливості вугільної шахти № 5 (71) 26-29
Ірина Швець Конкурентоспроможність країн
сучасного світу: аналіз факторів впливу № 5 (71) 29-32
Олеся Сизоненко Моделювання економічних
механізмів забезпечення ефективної природо-
охоронної діяльності промислових підприємств № 5 (71) 32-35
Роман Заглада Економіко-математичне
моделювання оптимізації обсягу і структури
оборотних активів вуглевидобувних підприємств
і джерел їхнього формування № 5 (71) 35-38
Ольга Оконська Моніторинг ресурсного
забезпечення банківської ліквідності № 5 (71) 39-41
Ярослав Прокоф'єв Проблема
оцінювання інноваційних рішень № 5 (71) 42-44

Алла Касич Зміст та завдання державної
інноваційно-інвестиційної політики України № 6 (72) 3-9
Надія Ковальчук Доцільність формування
конкурентного середовища на реґіональному
ринку житлово-комунальних послуг № 6 (72) 9-13
Володимир Горб Напрямки удосконалення
податкового планування на підприємстві № 6 (72) 14-16
Андрій Кравченко, Іван Дьомін, Роман Заглада
Управління оборотними активами на вуглевидобувних
підприємствах Донбасу з метою відновлення
фінансової стійкості і платоспроможності № 6 (72) 17-23
Тетяна Момот Визначення ставки дисконту:
систематизація сучасних підходів № 6 (72) 23-27
Марія Борцова Ретроспективний аналіз економіко-
соціальних підходів до розподілу доходів № 6 (72) 28-31
Ірина Бугайова Удосконалення професійного рівня
персоналу як захід підвищення загальної
економічної ефективності підприємства № 6 (72) 32-35
Заур Такулов Сутність поняття "економічна безпека
підприємства": неоінституціональний підхід № 6 (72) 35-38
Світлана Каламбет, Оксана Водолазська
Основні категорії оцінки впливу екологічних факторів
на вартість бізнесу № 6 (72) 38-41
Ірина Швець Управління діяльністю
туристського кластера № 6 (72) 41-46
Валентина Білопольська, Марина Кисіль
Концептуальна модель створення ефективного
механізму управління ресурсами бюджету
Пенсійного фонду № 6 (72) 46-53
Ігор Філіпішин Інвестиційно-інноваційна діяльність
промислових підприємств № 6 (72) 53-59
Євген Гончаров, Денис Гриценко
Використання міжнародних кредитних ліній
для розвитку вітчизняної економіки № 6 (72) 60-62
Денис Турченко Проблеми забезпечення економіки
України власними енергетичними ресурсами № 6 (72) 63-65


ІСТОРІЯ

Ірина Пономарьова, Ірина Матвійко
Етнодемографічна та етносоціальна характеристика
греків Приазов'я (на прикладі дослідження
погосподарських книг с. Мангуш 1947-1949 рр.) № 1 (67) 41-44
Ірина Пономарьова, Раїса Божко
Традиційна культура Маріупольських греків
в експозиції Маріупольського краєзнавчого музею
(до 85-річчя Маріупольського краєзнавчого музею) № 1 (67) 44-47
Володимир Агапов Техногенна катастрофа в
Центральному районі Донбасу: причини і прояви
(1989-1990 рр.) № 1 (67) 48-52
Микола Алфьоров Порівняльний аналіз міграційних
та демографічних процесів у Ворошиловградській
(Луганській) і Сталінській областях 1952-1959 рр. № 1 (67) 52-55
Світлана Куріленко Політика Федеративної
Республіки Німеччини щодо Російської Федерації
на рубежі ХХ-ХХІ ст. № 1 (67) 56-59
Юрій Романишин
ОУН і УПА як історична реальність
суспільно - політичного життя України № 2 (68) 47-55
Анатолій Саржан
Відбудова металургійного комплексу
Донбасу у перші повоєнні роки (1945-1950 рр.) № 2 (68) 55-58
Микола Алфьоров
Динаміка чисельності населення
Донбасу у 1952-1959 рр. № 2 (68) 58-61
Світлана Куріленко
Формування зовнішньої політики Об'єднаної
Німеччини у період із 1989 р. по 1999 р. № 2 (68) 62-65
Василь Пірко
Витоки промисловості Донбасу № 3 (69) 98-103
Володимир Гришин Підприємництво та бізнес у
внутрішній торгівлі в період розвитку держави Київська
Русь (980 -1132 рр.) № 4 (70) 50-53
Ігор Гурак Українське студентство Східної Галичини у
середині 70-х рр. ХІХ ст.: пошуки нових шляхів розвитку
та зміни національно-політичного обличчя № 4 (70) 54-57
Микола Алфьоров
Місце зовнішніх міграцій населення в Донбас у відновленні
і формуванні його трудових ресурсів у 1943 - 1951 рр. № 4 (70) 57-61
Світлана Куріленко Формування зовнішньої політики
об’єднаної Німеччини у період із 1989 р. по 1999 р. № 4 (70) 62-65
Євген Перепелиця Українсько-італійське інвестиційне
співробітництво у контексті двосторонньої економічної
співпраці 1990-х - 2000-х рр. № 4 (70) 65-67

Лілія Щербін Ставлення кадетів до української
державності в період Центральної Ради
(березень-липень 1917 р.) № 5 (71) 44-49
Михайло Кузьменко Архівні матеріали ЦДАГО
України та ЦДАВО України з проблеми діяльності інс-
титуту червоної професури у 20-30-ті роки ХХ ст. № 5 (71) 49-52
Микола Алфьоров Вплив голоду 1946-1947 рр.
на міграційно-демографічні процеси у Донбасі № 5 (71) 53-56
Володимир Грабовецький, Василь Футулуйчук
Українське козацтво і Прикарпаття № 5 (71) 57-61
Володимир Петровський Грузія після
"революції троянд" № 6 (72) 66-75
Світлана Шилова Геополітичні аспекти Німеччини
у другій половині ХХ століття у зв'язку зі
"східною політикою" № 6 (72) 75-78
Микола Алфьоров Основні риси державної міграційно-
демографічної політики в Донбасі в 1943-1951 рр. № 6 (72) 79-82
Михайло Кузьменко Олександр Карпеко - педагог,
учений, державний діяч № 6 (72) 82-85
Юрій Довган Проблема визнання УНР Францією та
Великою Британією в грудні 1917 - січні 1918 рр.
у вітчизняній історіографії № 6 (72) 86-89
Світлана Новікова Внесок греків у розвиток
торгового судноплавства в Азовському морі
(друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) № 6 (72) 90-92

ФІЛОСОФІЯ


Іван Чорноморденко
Епістемологічні практики
в Східноазійській цивілізації № 2 (68) 65-68
Анатолій Карась
Дискурсивні бар'єри на шляху до
європейського вибору України № 3 (69) 103-108
Ігор Пасько
Боротьба за владу чи зіткнення цивілізацій? № 3 (69) 108-112
Євген Андрос
Проблеми становлення громадянського
суспільства в Україні № 3 (69) 113-119
Андрій Гіжа Метаконцептуальний рівень
осмислення проблеми часу № 5 (71) 62-67
Микола Кисельов Екологія, геополітика та
глобалізація в сучасному світі № 5 (71) 68-75
Віталій Лях Глобалізація в контексті
невизначеного майбутнього № 5 (71) 75-78
Анатолій Карась Дискурсивна соціальність
"посттрадиційного" громадянського суспільства у
концепції Ю. Габермаса № 5 (71) 78-83
Ірина Пантелєєва Поняття "мовлення" у
філософській концепції Мартіна Гайдеґґера № 5 (71) 83-86
Костянтин Узбек Взаємозв'язок математики і
філософії у процесі історичного розвитку № 5 (71) 87-92
Ніна Діденко Вища освіта в контексті сучасного
соціокультурного простору: філософсько-
педагогічна рефлексія № 5 (71) 92-96
Євген Андрос Раціональність і виклики доби № 5 (71) 96-101
Валентин Лук'янець Технології ХХІ століття:
новий режим еволюції мегасоціуму № 5 (71) 102-107
Анатолій Данилюк Проблема "інстинкту смерті"
у творчості Зиґмунда Фрейда № 6 (72) 93-97
Олександр Білокобильський Історія як ідеологія
модерної раціональності № 6 (72) 97-100
Костянтин Зарубицький Доля людини
в світлі деонтології № 6 (72) 101-105
Лідія Альохіна, Віктор Альохін Проблема
відчуження в управлінні духовним виробництвом № 6 (72) 106-110

ПОЛІТИКА, ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО

Володимир Бiлецький "Третій сектор" як
основа громадянського суспільства (ІІ частина) № 1 (67) 60-64
Валерій Кочуєв Соціальна або ліберальна держава:
проблеми вибору № 1 (67) 65-70
Дмитро Павличко
Українська національна ідея № 3 (69) 36-47
Олександр Чередниченко
Геополітичний масштаб України № 3 (69) 48-50
Євген Жеребецький
Помаранчевий ЄЕП № 3 (69) 51-57
Володимир Білецький
Схід України в інтеґративних
процесах сучасного державотворення № 3 (69) 58-64
Валерій Бурега
Начала теорії терору: спроба концептуалізації № 3 (69) 65-71
Олександр Чередниченко Щодо існування
"геофізичної зброї" № 4 (70) 71-72


КУЛЬТУРА, ПСИХОЛОГІЯ, ПЕДАГОГІКА

Людмила Матвієнко, Андрій Матвієнко
Передумови створення освітньо-виховного
комплексу як актуальної й доцільної
освітньої системи № 1 (67) 70-75

Володимир Куєвда
Світотворчий міф і національна символіка № 3 (69) 72-75
Олег Романів
Проблеми ужитковості української мови
в сучасній український державі № 3 (69) 76-78
Віталій Радчук
Параметри і взаємодія мов № 3 (69) 79-92
Олександер Шокало
Нація - це передусім культура № 3 (69) 92-97

ПРАВОЗНАВСТВО
Лідія Мізіліна, Юлія Головко Політико-правові аспекти
реалізації прав громадян на управління
справами держави № 4 (70) 68-70

ДИСКУСІЙНА ТРИБУНА

Микола Білопольський
Енвіроніка - нова наукова теорія про
розвиток людства № 3 (69) 119-122

НАУКОВА СПІВПРАЦЯ

Володимир Білецький, Геннадій Гайко
Співробітництво України і Польщі в галузі гірничої науки № 4 (70) 72-74

ЮВІЛЕЙ

Олександр Амоша, Володимир Білецький
Короткий нарис наукової, науково-організаційної,
педагогічної та громадської діяльності
М.Г. Чумаченка № 2 (68) 3-6


КРУГЛИЙ СТІЛ

Українська перспектива № 2 (68) 69-78


РЕЦЕНЗІЇ

Нова стратегія розвитку вуглезбагачувальних підприємств. Рецензія на монографію Е.А. Прутніка “Міжгалузеві господарські об’єднання – стратегія диверсифікації розвитку вуглезбагачувальних підприємств” (Донецьк: Юго-восток. 2004. – 445 с. ) В.С. Білецький № 1 (67) 76-77
Захарченко В.І., Борисов О.Г., Молін Є.В. Державна політика
інвестування реального сектору економіки. - Одеса, 2005
В.М. Гончаров № 2 (68) 68
Туріянська М.М. Інвестиційні джерела: Монографія. -
Донецьк: ТОВ "Юго-Восток, ЛТД", 2004, - 322 с.
М.Д. Прокопенко № 4 (70) 74-75
Просалова В.А. Текст у світі текстів Празької
літературної школи. Монографія. - Донецьк: Східний
видавничий дім, 2005. - 344 с.
І.М. Дзюба № 4 (70) 75-76
Романцов В. Становлення козацької держави у добу
національно-визвольної війни. - Донецьк: ДонНУ,
2005. - 284 с.
Н.Р. Темірова № 5 (71) 108
Рецензії № 6 (72) 111-112Пам'яті Степана Мочерного № 5 (71) 109-110
Пам’яті Івана Ялі № 6 (72) 113
Пам’яті Олега Романіва № 6 (72) 114-115

Зміст за 2005 р. № 6 (72) 116
КОМЕНТАРІ

 Коментарів поки що немає
НОВИНИ
Senior Program Development Officer Vacancy

Экономическая свобода Украины по данным проекта фонда Херитэйдж и Уолл-стрит джорнал

Североевропейский газопровод

ЗМІСТ АНАЛІТИЧНОГО ЖУРНАЛУ "СХІД" ЗА 2005 РІК

Изменение Конституции вступило в силу

Conference « Ukraine and Belarus – what neighbors for the European Union? »

Польща і Україна співпрацюють в галузі гірництва

Інтернет-конференція “Творчість письменників-слобожан"

Помаранчевые события – это активная фаза кризиса, но – не революция как таковая

Рекорд мира в 2005 году по инфляции пока у Зимбабве

ОПИТУВАННЯ

Як часто ви отримуєте електронною поштою небажану комерційну рекламу (спам)?